Moraš biti blizu – pokušajmo okrenuti stvari

Vidite gornju sliku?

Nešto vam je čudno?

Ručica stoji malo neobično?

Hmmm… a i slova nekako napačke pišu.

Da, naopačke je tu nešto monitrano.

I, što ćeš… moraš ostaviti tako… jer, zajeb* prijašnji majstori pa nema spasa.

Ili možda ima spasa.

Možda je naopačke “ono unutra” stavljeno?

Ma nije sigurno.

A da probamo okrenuti?

Idemo probati.

Vidi… može i tako.

Eto.. to vam je priča u par sličica i par koraka zašto i kako trebate biti blizu.

Iskreno, ne bi pipa ni funkcionirala kad bi se pustila u rad i ovako ili onako bi se to moralo okrenuti.

p.s. A prijašnja ekipa, ova s MB u naslovu je dobro montirala? NIJE! Stavili je bateriju pod koso, stavili je van centra i stvorili ekstra probleme. Marko, prevario si me!

Odgovori